Φωτογραφίες εθελοντών από τους δεκάδες που συνέβαλαν στη διοργάνωση του αγώνα.